• Duvar Harçlarında Open or Close

  Dayanıklılık ve Sürekliliği Artırır
  Harçlarda ve betondaki sızmayı ve ayrılmayı azaltır, düşürür. Böylelikle harclarda ve betona üstün dayanıklılık sağlamlık ve süreklilik verir ve betondaki üstün dayanıklılığı sağlamlığı kalıcılığı ve sürekliliği açığa çıkarır.

  Verimli Kalınlaşma ve Kıvamlaşma

  Çimento ve agredanın, %0,3 ila %1 oranında ilavesi ile harç veya beton istenilen viskozitede, işlenebilirlikte, uygun, düzgün bir şekilde kalınlaştırılabilir.

  Hava-Sürükleme

  Ayrıca, bir sürfaktan, ektin/aktif madde olmasından dolayı, az miktardaki ince hava kabarcıklarını yakalama yeteneği vardır. Çoğu zaman volümetrik, hacimsel verimi, kapsama alanlarını ve işlenebilirlik artırma yeteneğinden dolayı, bu mini kabarcıklar yüksek derecede önemlidir.

  Su Tutmayı, Tutuculuğu Artırır

  Su bağlayıcılıkta başarılıdır. Düzgün hidrasyon, su alımı, çimento gücü ve dayanıklılığının oluşması için çok önemlidir. Duvar harcında suyun daha fazla tutulmasıyla çimento su alımı reaksiyonu daha yüksek güçte sonuçlanarak tamamlanabilir. Ayrıca yüksek su tutması, zamanından önce kurumasını, büzülmesini, küçülmesini önler. Böylelikle daha yüksek güç ve dayanıklılığa katkıda bulunur. Küçülmeye bağlı çatlamayı yarılmayı azaltır.

  Çalışma Verimliliğini Artırır

  Eklenmesi ile birlikte, duvar harcları kremsi ama tutarlı, kıvamlı ve sürekli duruma gelir. Kaykılma, incelme davranışı kendini kolay işlenebilirliğe fakat mükemmel sarkma ve bükülme dayanımı direncine bırakır. Böylece çalışanlar için işçilikten tasarruf ettirir. Su tutma, uzun kap (pota) süresi, çatlak yarık direnci ve en sonunda yüksek nihaî yapışma gücü verir.

 • Derz - Fuga ve Yarık Çatlak doldurucularında Open or Clo

  Mükemmel işlenebilirlik
  Ürünün çok kolaylıkla yayılmasına ve dağılmasına izin vererek, aynı zamanda su, dolgu ayırımı tortusunun meydana gelmemesi, için yeterli viskozite sağlayarak sulu harca çok "kremsi" bir doku sağlar.

  Yarılmayı Çatlamayı Azaltır

  Özelikle sulu harç yüksek su içeriğine sahip olduğunda büzülmeden ve küçülmeden sulu harcın, sıvanın yarılmasını ve çatlamasını önler. Kuvvetler oluştukça ve kuruma küçülümü geciktirildikçe, yarılma ve çatlama olasılığını önemli ölçüde azaltılır.

  Sarkma direnci sağlar

  Bazı sıvalar çok akışkansı olmaları gerekir. Bu "hafif ağırlıklı" sulu harclar dikey yüzeylerde kullanıldığında, sulu harç yeni uygulanmış olsa bile sıva harcının yerinde durması bakımından sarkma direnci sağlar.

 • Alçılar, Dış Kaplamalar ve Sıvalarda Open or Close

  Su Talebini Artırır
  Etkili bir şekilde kuruma küçülümünü giderir. Su tutma ve kalınlaşma kabiliyetleri sayesinde, hidrasyon seviyelerini artırır, harcın su içeriğini, güç kaybına uğramaksızın artırmayı mümkün kılar. Sonuçta, daha yüksek verim verir, masrafı azaltır ve daha fazla astar kapsama alanına ulaştırır.

  İşlenebilirlik ve Uygulanabilirliği Artırır

  Kullanımı sayesinde, duvar harcı veya betondaki sürüklenen mini hava kabarcıkları, duvar harcının "kremsiliğini" büyük ölçüde gelişir. Modifiye edilmiş duvar harclarının, kaykılma incelme davranışı, kolayca uygulamaya, düzeylemeye ulaştırır. Böylece iş zamanını azaltır.

  Pompa Kabiliyetini Artırır İyileştirir

  Ayrıca, yapılan duvar harclarının, kaygan davranışı daha iyi pompa kabiliyeti demektir. Azaltılmış viskoziteye bağlı olarak pompa sadece yarı yarıya güçte çalışabilir.  Aynı zamanda tarafından sağlanan lübrikasyon yağlanma, pompa ve boru tesisatı, sistemi, donanımı eskimesi ve yıpranmasını da azaltır.

  Daha İyi Sonuç Güçler/Kuvvetler

  Suyun bulunması kuvvet ve dayanıklılık gelişimi için çok önemlidir. Suyu tutma kabiliyeti, substrat emme ve buharlaşmayı azaltır. Böylece sadece çimento hidrasyon reaksiyonunun tamamlanmasına izin vermekle kalmaz, ayrıca büzülmenin başlamasını da geciktirir.

  Sonuçta kuvvet, büzülme basıncından daha büyük olduğunda çatlama yarılma da azalır.

  Mükemmel Sarkma Direnci

  Modifiye mükemmel sarkma ve buruşma direnci sağlar ki, böylece sıva duvara veya tavana uygulandığında yerçekimi etkisine teslim olmayacaktır. Bu duvara mükemmel düzgünlük verir.

 • Kendiliğinden yayılan Tesviye – Zemin Şaplarında Open or Close

  Segregasyonu ve Sızmayı Önler
  Harika bir uzaklaştırma yardımcısıdır. Düşük viskozitelerde, tortuyu ve sızmayı önleyerek iyi akış kabiliyetine ek olarak da sert parçacık süspansiyonu - asılması sağlayabilir.

  Kürleme Azaltır

  Büyük bir kendiliğinden düzeltme yüzeyinin, tamamlanması, herhangi bir kaplama yüzey bozukluklarına sebep vereceğinden, kürleme sorunsal hale gelebilir. Bu suretle hiçbir kaplama kürleme için kullanılamaz. Su tutma kabiliyeti küçülmenin başlamasını geciktirirken düzgün su alımı yoluyla yerleştirilmiş yüzeyin, güç toplamasına imkân verir, böylece yarılma ve çatlama olasılığını azaltır.

  Nihaî Gücü Artırır

  Büyük yüzey alanının hacme oranı yüzünden, buharlaşmaya bağlı olarak tamamlanmamış su alımı kendiliğinden düzelen bileşiklerinin erken güç bozulmasının birincil bir sebebi haline gelir. Yüksek su tutma kabiliyetleri çimentonun tamamen su alımını mümkün kılarak böylesi hataları önleyebilir, böylece daha yüksek gücün gelişmesine izin verir.

 • Alçı Sıvaları & Perdah Sıvalarında Open or Close

  Kolay Karıştırma/Karışım
  Sağlanan yağlanma etkisi, alçı parçacıkları arasındaki sürtünmeyi büyük ölçüde azaltabilir, böylece karıştırmayı zahmetsiz yapar ve karıştırma süresini kısaltır. Karıştırmanın kolaylığı ayrıca genellikle meydana gelen yığılmayı da azaltır. 

  Su gereksinimi artırır

  Modifiye edilmemiş alçıya kıyasla, modifiye yapı malzemeleri, hem işçilik zamanı VE hacimsel verimi artıran su istemini büyük ölçüde artırabilir, böylece biçimlendirmeyi çok daha fazla ekonomik yapar.

  Su tutmayı artırır
  Modifiye alçı inşa/yapı malzemeleri alt yüzeye su sızıntısını önler, böylece su alım zamanını uzatır ve düzeltme zamanını artırır. 

  Daha iyi ısı dayanıklılığı

  Sıcak hava, hızlı buharlaşma hızını ve yerleştirilmiş bir projeyi düzgün bir şekilde tedavi etme zorluğuna bağlı olarak, genellikle başarılı astar ve sıva uygulamasını önler. Su tutma ve film formasyon özellikleri sayesinde buharlaşma hızını azaltarak sıcak hava uygulamalarını mümkün kılar, böylece çalışanlara bitirmek üzere zaman verir ve projeyi düzgün bir şekilde iyileştirir.

  Son Gücü Artırır
  İlavesi tarafından ortaya çıkan çok sayıda özelliklere bağlı olarak sonuç kuvveti artar.

 • Fayans - Seramik YapıştırıcılarındaOpen or Close

  Daha İyi İşlenebilirlik Çalışabilirlik
  Kayma incelme ve hava sürükleyici özellikleri modifiye fayans seramik yapıştırıcılarına daha iyi bir çalışabilirliğin yanında, ilaveten daha hızlı uygulama, diziliş bakış açısına kadar daha yüksek iş verimi verir.

  Su Tutumunu Artırır Geliştirir
  Fayans yapıştırıcılarındaki su tutumunu artırır. Bu açık zamanı uzattığı gibi nihaî yapışkanlık gücünü de artırır. Uzamış açık zaman çalışanın fayansları yerleştirmeden önce daha büyük bir alanı mala ile sıvamasına izin vererek, fayansı yerleştirme öncesi her bir fayans üzerine yapışkan mala ile sıvamasının aksine daha hızlı döşeme hızına götürür.

  Kayma Sarkma Direnci Sağlar

  Modifiye, kayma sarkma direnci sağlar ki daha ağır veya gözeneksiz fayanslar ve seramikler dikey yüzeyden aşağıya kaymaz. 

  Yapışma Gücünü Artırır

  Daha önce de belirtildiği gibi, su alım reaksiyonunu daha ileride tamamlanmasını mümkün kılar, böylece daha yüksek nihaî yapışma gücünün gelişmesini izin verir/müsaade eder.

 • Kalıptan Çekilmiş Çimento Öğelerinde Open or Close

  Kayganlık/Yağlılık Sağlar
  Modifiye duvar harcına yağlanma verir. Bu yağlanma etkisi sürtünmeyi azaltır ve dolayısıyla dönüşte su buharlaşmasını azaltır. Çekme, kalıptan itme ısısını azaltır, çekilmiş öğeyi hidrasyon (su alma) sürecini tamamlamasına daha iyi imkân verir.

  Araç Yıpranmasını Azaltır
  İç parçacık sürtünme gücünü düşürmenin yanı sıra, ayrıca sürtünmeyi ve itme araçlara karşı yapışma gücünü düşürür, daha az alet yıpranmasına öncülük eder, kullanım süresini uzatır. Hatta bazen kullanım süresini iki katına çıkarır, böylece büyük bir masrafı azaltır. 

  Su İhtiyacını - Talebini Artırır

  Modifiye olmayan karışım, hidrasyonun tamamlanması için gereğinden az su içerir. Bu suyun bir bölümü itme süreci esnasında oluşan ısıya bağlı olarak buharlaştığında, su alma düzgün bir şekilde tamamlanamaz. Güçten fedakârlık etmeksizin normal olarak daha yüksek bir su:çimento oranında meydana gelen yükseltilmiş su seviyelerinde, bile sıfır-çökme sağlayabilir, böylece su alımının fiilen tamamlanmasına imkân verir. 

  Su Tutumunu Geliştirir Artırır
  Basınç gücü ve sürtünme gücü, itme karışımını ısıtmaya yöneltir ve su alımının meydana gelmesi için az su bırakarak suyun buharlaşmasına neden olur. Su alımının tamamlanmasına imkân veren yükseltilmiş ısıda bile etkili bir şekilde su muhafaza edebilir.

  Mükemmel Yeşil Güç Sağlar
  Yeni çekilmiş malzemeye mükemmel yeşil güç verebilir, böylece bunlar çok fazla çökme veya şekil kaybı endişesi olmaksızın tutulabilir ve hareket ettirilebilirler.

 • EIFS (Dış İzolasyon Son İşleme Sistemleri Ve İnsülasyon/Yalıtıcı Sıvalarda)Open or Close

  Kayma Direnci Sağlar
  Modifiye EIFS (Dış İzolasyon Ve Son İşleme istemleri) yapışkanları levhalarının monte edilmesinden önce, EPS (Genişletilmiş Polistiren Strafor) veya XPS (Kalıptan çekilmiş polisitren strafor) panellerini yerlerinde tutmakta gerekli kayma-direncini sağlar.

  Yapışkanlık Gücünü Artırır

  Gözenek tel örgü sağlamlaştırma, kuvvetlendirmeye olanak vermesine rağmen, ayrıca duvar harcı yapıştırıcısını daha hızlı kurumasını mümkün kılarak yüzey alanını da artırır. Tarafından sağlanan su tutma duvar harcı kurumasını geciktirebilir böylece daha yüksek yapışma gücünün oluşmasını mümkün kılar.

  Açık Zamanı (Open Time) Uzatır
  Bazen EPS veya XPS panelleri yerleştirildikten sonra düzeltmelerin yapılması gerekir. Eski yapışkanları temizlemek zorunda kalmaksızın ve yeni yapışkanların uygulanmasını gerektirmeksizin böylesi hataları düzeltmek üzere çalışanlara uzatılmış açık zaman verebilir.

  Pompa Gücünü Geliştirir

  Kaykılma incelme davranışı, yalıtma astarları için pompa gücünü açığa vurur, özellikle bu yalıtım parçacıkları ince kum ve çimento parçacıklarından daha hafiftir.